24 lausetta selityksineen ja kommentteineen = 24 rader med förklaringar och kommentarer = 24 lines with explanations and comments

Kirjanen kotelossa, liittyy projektiin AIMO VOITTO - REJÄL VINST.

 Lisätietoa englanniksi


Ulkoasu:
48 s.

Sijainti:
HelMet-kirjasto