Arki 1

Teos on osa neliosaista sarjaa. - Sisältää kuvallisia havaintoja arjesta. - Käsinsidottu teos kotelossa. - Käsin vedostettu monotypia ja offset-litografia. - Liittyy näyttelyyn Galleria Omassa huoneessa 6.1.-18.1.2004. - Numeroitu kappale, ex. 1/3. - Lopputyö Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolle.

"Lopputyöni on sarja kuvallisia havaintoja arjesta, siitä mikä minua jokapäiväisessä elämässä ympäröi.

Työskentelyni lähti liikkeelle arjen merkityksettömyyden kokemuksesta; arjen tympeät rutiinit, toistuvat tekemiset, odottamiset ja pakot tuntuvat aina vievän aikaa ’todelliselta’ ja mielenkiintoiselta elämässä. Kuvissani olen halunnut tutkia ja katsoa läheltä tuota hukka-aikaa, tehdä sen näkyväksi ja etsiä sen merkityksiä. Kuvaamisen teolla anna arvon sille jokapäiväiselle, josta arki muodostuu. Ehkä olen myös toivonut tekeväni sen jotenkin mieluisammaksi, sillä painolaatoilleni päätyi asioita, jotka minusta ovat lämpimiä, hauskoja tai ainakin kummallisia. Sellaisia, jotka tekevät jokapäiväisestä mukavaa.

Lue lisää...

Kuvissani arki näyttäytyy ympäristön yksityiskohtina: esineinä, pintoina, kuoseina ja niiden toistoina. Olen kuvannut omaa arkiympäristöäni, kotiani ja sen esineitä. Harvemmin nuo esineet tai yksityiskohdat esittäytyvät aivan realistisina tai sellaisina kuin ne "todella ovat" – useimmiten niistä on mukana vain jokin kiinnostava kohta, palanen, joka puolestaan yhdistyy johonkin toiseen havaintoon, muuntuu tai monistuu. Niille syntyy uusi luonne ja merkitys kun ne tulevat tulkituksi osaksi arjen kertomusta.

Kirjamuoto kiinnostaa minua. Kirja on kosketeltavissa, se on esineenä odotusta ja jännitystä herättävä. Kirjassa voi kerrallaan nähdä vain sivun tai aukeaman, ja siten se yhtäaikaa kätkee ja paljastaa tarinaansa. Ajallinen ulottuvuus ja samalla myös tarinan jatkuvuus syntyvät toisiaan seuraavien sivujen kautta. Kirjoissani arki järjestyy tarinoiksi kuvallisesti, ilman sanoja."

(Maria Hulkko Galleria Omassa huoneessa olleen näyttelyn oheistekstissä)


Ulkoasu:
12 s. : kuv. ; 19 x 26 cm

Sijainti:
HelMet-kirjasto