Lemna pistia Vol. 1:1: fractured projections of a gyrovague experiment

Tässä oli mallina ja innoittajana 1800-luvun lopun tieteelliset sarjajulkaisut. Sarjan seuraaviin osiin oli tarkoitus tulla enemmän tekstiä, mutta painatuskulut olivat liian korkeat, eikä sarjaa tämän takia enää jatkettu. (J. Lehmus)


Ulkoasu:
62 s. : kuv. ; 20 x 14 cm

Sijainti:
HelMet-kirjasto