Psykogeografisia harjoituksia = Psychogeographical Exercises

Taiteilijaryhmä Iconoclast (myöh. IC-98): Patrik Söderlund & Visa Suonpää [ja Juha Vitikainen]. - Teos sisältää 12 harjoitusta. - Teksti suomeksi ja englanniksi. - Käsitetaidetta, kontekstisidonnaista taidetta. - Iconoclast social toolbox; tool 1. - Teos kuuluu sarjaan Iconoclast publications; 2. - Painos 1000 kpl.

"Vihkonen – ja tätä edeltävä radioteos, jossa mielikuvaharjoituksia lähetettiin paikallisradion ohjelmavirrassa ennalta ilmoittamatta – piti sisällään kaupunkikokemukseen liittyviä mielikuvaharjoituksia. Sen tarkoituksena oli ohjata käyttäjänsä huomio ja mielikuvitus tavanomaisesta poikkeaviin ratkaisuihin. Samalla kaupungin käsitettä laajennettiin fenomenologiseen suuntaan – kaupunki on kokemuksen tila, joka rakentuu niin konkreettisista kuin imaginaarisistakin tasoista, niin hallitsevista käytännöistä kuin henkilökohtaisista utopioistakin. Vihkoa jaettiin julkisissa tiloissa Turussa, Tampereella, Oulussa ja Helsingissä. Radioteos toteutettiin Turussa YLE:n Turun radion kanssa. " (IC-98/Patrik Söderlund)


Ulkoasu:
28 s. ; 12 x 12 cm