24 lausetta selityksineen ja kommentteineen = 24 rader med förklaringar och kommentarer = 24 lines with explanations and comments

Ett häfte i en ask, hör till projektet AIMO VOITTO - REJÄL VINST.

Mera information på engelska


Utseende:
48 s.