a ... ö

Verket är till sitt format en dragspelsbok. – Verkets motiv är födsel, liv och död. – Mellan pärmarna finns ett utskrivet papper med två diagram, ett över ett barns hjärtslag och ett över moderns sammandragningar. – På pappret har skrivits ord med schablon: liv, död, skrik, dröm, andning, död o.s.v..- Pärmar av bitum. – Två numrerade exemplar på finska, också engelska och tyska versioner. – Signerad av konstnären.

 


Utseende:
18 s. : ill. ; 15 x 10 cm