Om konstnärsböcker

Artists’ book, artist’s book, konstnärsbok eller ibland konst i bokform är ett konstverk i form av en bok, eller bokliknande objekt, där konstnären själv har haft en hög grad av kontroll över det slutgiltiga resultatet, och där boken är menat som konstverket i sig. Artists’ books fungerar också som en alternativ distributionsform, eller omskrivet, ett alternativt utställningsformat för konst. En artists’ book kan se ut hur som helst och ha en mängd olika format: exempelvis foldrar, lådor med trycksaker eller annat löst material, ett kort, pappersrullar eller inbundna tryckta sidor. Den kan referera till boken som idé och ta sig skulpturala egenskaper eller fungera som behållare för bilder, och/eller text och ibland även ljud. Artists’ books är ofta handgjorda, eller tryckta i liten upplaga, eller bara utgivet i ett unikt exemplar. Det är också vanligt att verket inte har publicerats genom ett förlag utan är självfinansierat av konstnären, eller genom ett mindre konstnärsdrivet förlag, och att bokskapandet är en del i ett större konstnärskap. Konstnärer har ägnat sig åt tryckprocesser och bokproduktion i århundraden men begreppet artists’ book används främst om dylika konstverk från senare hälften av 1900-talet och framåt, där konstnärerna Dieter Roth och Ed Ruscha ofta beskrivs som de som var först, i modern tid, med att skapa artists’ books – men detta är omdiskuterat.