Agriffer I (Fastna I)

På verkets pärm ett grafikblad i orginal. – Teckningar på de gula sidorna, monotypier på de gröna sidorna. Text på bakpärmen: Est publié par Yeo à l'occcasion du SAGA 1993 au Grand-Palais à Paris. – Upplaga 20 numrerade exemplar. Det här är ex 14/20 EA, signerad av konstnären.

 


Utseende:
24 blad : ill. ; 19 x 22 cm