Arteologiset löydökset (Arteologiska fynd)

Utställningskatalog: Ars nova 16.9-29.10.1995 och Galleri Augusta 2.11-26.11.1995. - Kartoteket är också ett självständigt konstverk. - 600 kartotek har tillverkats. - Numrerat exemplar, nr 43/600


Utseende:
108 kort, förvaringsask ; 10 X 11 X 6 cm