Bernstein (Bärsten)

Boken ansluter sig till utställningen med samma namn. - Förlag: Stralsund Mückenschwein. - 1. uppl. 300 st. - Signerad av konstnären.

Läs mer

Soliloquy on paraphernalia

”As an artist one will find one self often asking the question, why am I doing this? For whom? For me? Even though facing the potential failure one will still continue. Trial and error are our companions and will in the end be as helpful, as success and achievements. I believe that as an artist […]

Läs mer

Kirjakerä, keräkirja (Boknystan)

Verket är gjord av ca 4 cm breda pappersremsor, klipta av boksidor, hopprullade och limmade till en hård boll, med en 28 cm lång ”svans”. - Unikt exemplar

Läs mer

The Mantis (Bönsyrsa)

En dragspelsbok vars sidor är fogade till varandra i början och slutet så att de formar en krans. Bladen utanför kransen är mörka, de som är innanför är ljusare. – Blandteknik: monotypi, målning. – Utan text. Svarta pärmar, på bakpärmen silverfärgad text. – Inspiration till verket är Roberto Nassis dikt The Mantis. – Tillverkat under konstnärens vistelse på villa Sarki i Sysmä 2012. Unikt ...

Läs mer

The Order of Things : An Archaelogy of the Human Sciences

Verket innehåller alla ord ur Michel Foucaults bok The Order of Things: An Archaelogy of the Human Sciences. Utgivare: Mark Pezinger Verlag, Karlsruhe. - Layout Astrid,¨Seme Studio. – Verket har varken titelsida eller kolofon. Ord som beskriver verket: konceptkonst, konceptuellt skrivande, experimentell lyrik (M. Kuorinki). – Uppl. 500 ex.

Läs mer

Fortune bookie # 1

På varje av verkets olikfärgade sidor finns en humoristik ansiktsbild där näsan fattas. På näsans ställe finns ett runt hål som går tvärs igenom boken, där tittaren kan stoppa in sitt finger. Verkets mittuppslag öppnas till en sida i A4 storlek, på vilket det ytterligare finns fyra olika typers ansiktsbilder. - Begränsad upplaga.

Läs mer

Fragments of torn-up drawings

Bitar av teckningar och texter på grått papper som ser ut som rivna. Anknyter till en utställning på galleri BQ i Berlin 30.4.-25.6.2011. – Svart spiralrygg. – Begränsad upplaga, 500 ex.

Läs mer

Avant d'être découpé

Humoristiska bilder gjorda med litografiteknik på japanskt shoji-papper. Färger: svart, vitt och rött. Pärmbladens hörn är avrundade. – Ex 5/8

Läs mer

Muusa

Ett häfte inbundet i tunt fiberpapper i svart och grått, och fastspänt på två ”pennspjut”. På det grå bottnet syns tunna silverfärgade och svarta trådaktiga figurer. Utan text och bild. - Verket är placerat i en triangelformad ställning av svart metall. – Unikt exemplar, signerat av konstnären

Läs mer

Unikuvia (Drömbilder)

En bearbetad gammal bok (Gabriel Faure: Rome. Grenoble: Editions J. Rey, 1926). Verket presenterar antika romerska konstverk och historiska byggnader. Fotografierna i brun nyans har delvis finkänsligt täckts med bitar av fotografier från modernare tider. – På främre pärmen saknas text, där finns bara en mycket liten bild på samma färgbotten som de övriga sidorna. – Bandets rygg är förstärkt ...

Läs mer