Brio cell 11

Postkonst. - Brio Cell är ett "continuous visual poetry portfolio project". - Verket är bildportfölj som innehåller arbeten av 12 konstnärer. - Av verket finns 20 numrerade exemplar av vilka detta är nr 18/20.

Mera information på finska


Utseende:
32 x 23 cm