Bunden bok

Verket har formen av en bok som kan slås upp, lådaktigt. Innanför verket finns en delvis sönderriven, gammal bok i fraktur. Boken har bundits till ett paket med bomullssnöre. - Blandteknik. - Unikt exemplar. Signerad av konstnären.

Bunden bok är en upphittad, kasserad gammal bok, som bundits som ett paket inne i en bokliknande låda. Det bundna symboliserar för mig det hemliga, det tabubelagda, det onåbara, det som ej kan ses – det ännu icke förlösta mysteriet. (Olof Kangas)


Utseende:
20 x 14 cm