Burning times : La Paz : 15 cigars, 15 people

Verket är ett "samfundskonstverk" vars idé är att vänner på olika håll av världen röker cigarr samtidigt millennieskiftet till ära. Högtidsstunderna fotograferades och bilderna samlades till en bok. - Publicerat som offsettryck i 150 exemplar, handbundet. Pärmar av cigarrask. - Pärmtitel: Fumado el tiempo : La Paz : 15 cigarros, 15 personas. - Samhällskonst.

 


Utseende:
41 s. : ill. ; 13 x 24 cm