En avril (I april)

Dragspelsbok. - Verket innehåller sex fotografier i offsettryck av fiskarbyn Percé i Kanada, Quebeck. – Texten är från en gammal valfångarsång. – Ur serien Opus, nr 17. – Ex. 53/140.

 


Utseende:
7 s. : ill. ; 15 x 11 cm