"Frankfurt"

Dragspelsbok, öppnar sig i mitten åt två håll. - Roliga figurer. - Teknik: linoleumsnitt, pärm självgjort. Ex. 28/32. Signerad av konstanären.

 


Utseende:
dragspelsbok : ill. ; 14 x 10 cm