Historia

Verkets bas är en gammal uppslagen bok, grundtonen är blågrå. - "Mina böcker har inte text, men de kan 'läsas' genom deras grafiska och plastiska gestalt. Ytans struktur och patinerade färg hör ihop med reminiscenser och temat tidens gång" (Juha Joro). - Unikt exemplar, signerat av konstnären.

 


Utseende:
25 x 42 cm