Ikons of the First National Church of the Exquisite Panic, Inc.

Anknyter till en utställning med samma namn i Fondazione Mudima, Milano. Arrangör och kurator för utställningen är Editions Francesco Conz. - Fluxus konst. - Konceptkonst. - Verket hör till J.O. Mallander -samlingen

 


Utseende:
49 s. : ill. ; 24 x 17 cm