In the name of holy love

Liten bok med finsk och engelsk text om kärleken. Boken inne i ett kuvert med bilden av en stormig hav. - Engelsk övers.: Michael Garner. - Boken hör till Mika Aalto-Setäläs verk: "Ulla Karttunens porträtt" (1994) , som har varit i Finlands fotografiska museum och Galleria del Credito Valtellinese 10.11.-4.12.1994.

 


Utseende:
21 s. ; 16 x 12 cm