Japanilainen uni (En japansk dröm)

Verkets delar: Etsuko, Yokiko, 35´, Sachiko, Shogi. - Fem rumsliga textilböcker i olika former - Bakgrunden till verkets idé är japanske Junichiro Tanizakis roman "Systrarna Makioka" och tygmönsterböcker från Edo-perioden (1604-1867). - Unikt exemplar

Mera information på finska


Utseende:
En portfolio i fem delar