Kirjahyrrä (Boksnurra)

Veckat papper. – "De mångdubbla tjockformade vecken har ändrat det platta, nästan tvådimensionella bokföremålet till ett klart tredimensionellt föremål. I sin nya geometriska skepnad får den tittaren att uppfatta en sedvanlig bok också som ett bokföremål. På grund av sin ryggkonstruktion hör den till raden av mindre kända rundryggade böcker" (Niklas Bengtsson). - Unikt exemplar.

 


Utseende:
8 x 8 cm