Komma (after Dalton Trumbo's Johnny Got His Gun)

En bearbetning av Dalton Trumbos bok Johnny var en ung soldat. I den ursprungliga boken saknades kommatering. Här har konstnären på verkets svarta sidor placerat vita kommatecken på de ställen där de grammatikaliskt borde vara. Verket har svarta pårmar. Bilaga: Maria Muhle och Kristina Lee Podesvans essäer skrivna på engelska

 


Utseende:
316 + 16 s. : ill. ; 21 x 15 cm