Kristalli (Kristall)

Verket består av tio montage och Anders Chydenius' predikan från år 1786. - Originalmontagen har varit framme på konstevenemanget Zet i Uleåborg sommaren 1991. - Innehåll: Predikan: Undviken syndigt sällskap: Tal, hållit på Afrätsplasen i Kronoby, af Anders Chydenius, Th. Doct. Prost och Kyrkoherde i Gamla Carleby; 1786.

 


Utseende:
47 s. : ill. ; 24 cm