Lupus Ultra

Innehåller bilder av verk och utställningar samt sketcher från åren 1952-1980. - Verket hör till J.O. Mallander -samlingen

Carsten Regild (1941 – 1992) har för svensk sjuttio- och åttiotalskonst kommit att bli en gäckande ikon. Hans neodadaistiska angrepp, bland annat i kulturtidningen Vargen, var innovativt och vältajmat, men ändå förblev hans konstnärliga position svårdefinierad; han befann sig både innanför och utanför den dåtida samtidskonsten.
Genombrottet kom med utställningen "Nekropolis" på Moderna Museet (1972), men helt oomtvistelig var ännu inte hans roll. Hans bilder ansågs stundtals för eklektiska och inslagen av en reklammässig emblematik något betungande. De ironiska grimaserna och det cyniska tilltalet kom dock att accepteras i allt högre grad, särskilt sedan postmodernismen befäst sin position inom svensk konst. (Text Leif Mattsson 23.11.2006)


Utseende:
120 s. : ill. ; 42 x 30 cm