Böcker från holmen. Konstnärsböcker av konstnärer från Stora räntan