Näyttely: Oma kirja

Helsingfors Vuxenutbildningscentrets kokeileva käsityö 2/2008 -ryhmän Omakirja-kurssilaiset 7.2.-28.02.2010

”Kirjoja unista, unelmista, muistoista ja muutoksesta.” – Omakirja -kurssin tavoiteena oli valmistaa kirjateos, joka ilmaisee opiskelijan luovuutta ja persoonallisuutta. Työhön valittujen materiaalien ja tekniikoiden piti muodostaa kokonaisuus, joka on harkittu ja perusteltu. Työssä piti näkyä tekijänsä persoonallisuus sekä idean, lähtökohdan tärkeys tekijälleen. Opittuja tekniikoita oli mahdollista soveltaa luovasti. (Ote kurssin esittelytekstistä)