Porträt

På verkets sidor finns figurer i linoleumtryck, på några sidor också bilder av djur- eller änniskogestalter gjorda i blandteknik. – I början av verket Mary Kathryn Jablonskis engelskspråkiga dikt Kabuki. - Utkommit i samband med utställningen Portraits, Galerie Christian Ehrentraut, Berlin, 10.1.-21.2.2009. Utgivare: Lubok. – Upplaga 1000 st, detta är ex 0012/1000. .

Mera information på engelska


Utseende:
100 s. : ill. ; 32 x 24 cm