Samaan aikaan toisaalla = Meanwhile, in another place (Samtidigt på annat håll)

I verket finns bilder av platser som Maaria Wirkkala och Jukka Mikkonen far förbi i Gräsviken i Helsingfors och nära flygplatsen vid Tusbyvägen den 27 och 28 november 1989. Bildernas innehåll är "tankar invid sandhögar och byggplatser", dvs. objekt valda av Maaria Wirkkala belysta av Jukka Mikkonen. - Installationen "Samtidigt på annat håll" var ett evenemang som hörde ihop med utställningen "Vi bygger av betong" på Finlands arkitekturmuseum.


Utseende:
16 s. : ill. ; 21x24 cm