Sechs Lithographien

Sex litografier av Pontus Carl (tryckta av Michael Cassé, Paris) samt en essä av Maximilian Barck tryckt på lösblad: Die Bild(er)-Welt(en) des Pontus Carle oder Die Souveräne Einsamkeit des Nordlichtes. - Förlag: Maximilia Barck. - Layout: Rainer Tschernay. – Namnen på pärmbladet i följande ordning; Maximilian Barck, Pontus Carle. – Upplaga på 25 numrerade exemplar, av vilka detta är ex 18/25. – Signerad av konstnärerna.

 


Utseende:
6 + 14 blad : ill. ; 40 x 29 cm