Some recent snowflakes (and other things)

Ett visuellt och textuellt diktverk, figurdikter eller lettrism. – Upplaga på 750 ex. - Verket hör till J.O. Mallander -samlingen.

 


Utseende:
94 s. : ill. ; 14 x 20 cm