Sonata for prepared piano

En visuell och textuell "notpublikation", 4 illustrerade delar av ett musikverk. – Gröna och svarta fotomontage med motiv av träd och människokroppen. - Fotografier: Mac McBridge. - Fluxus konst. - Verket hör till J.O. Mallander -samlingen

 


Utseende:
6 s. : 36 x 28 cm