Sumuiset vuoret, Cote d'Azur (Dimmiga berg, Cote d'Azur)

Dragspelsbok. – Akvareller föreställande bergslandskap och träd samt tuschstämplar. – Unikt exemplar, signerad av konstnären.

 


Utseende:
8 s. : ill. ; 21 x 15 cm, uppslagen 21 x 90 cm