Lina Nordenström

”Handsättning och boktryckt text har varit en viktig del av mitt arbete som bildkonstnär sedan början på 90-talet. Den erfarenheten – upplevelsen av att ”bygga ordbilder” med blytyper och trätyper – har starkt präglat mitt förhållande till att skriva. I utställningssammanhang har texterna funnits som kommentarer eller utvidgade titlar, skulle man kunna säga. Jag har också arbetat med bokobjekt dät text och bokstäver framför allt har fyllt en funktion som bildelement. På senare tid har skrivandet och den läsbara texten också tagit sig uttryck i självständiga verk i sin egen rätt.

Den maskinskrivna texten har fått en annan roll. Att kombinera bokstäverna och skrivandet med att teckna blir mer naturligt, när jag använder skrivmaskinen som redskap. Ögonblickets ingivelser och den successiva uppbyggnaden av texten/bilden fungerar då på ett annat sätt. I utställningen finns även inslag av handskrift – handskriften som teckning, teckningen som skrift.

Att valet av teknologi påverkar uttrycket är för en bildkonstnär en självklarhet. Men det är inte enbart en estetisk fråga. Valet av teknik påverkar också i hög grad själva arbetsprocessen och förhållningssättet, vilket i sin tur styr innehållet. Det är något som jag högst medvetet försöker förhålla mej till även när jag skriver. Eftersom jag är bildkonstnär. ” (Lina Nordenström) (Utställnningen ”Bokstavskompositioner och andra läsbarheter”. Jakobsbergs Konsthall 6 september – 12 oktober 2014)

Hemort:
Uttersberg, Sverige