RikArt-samlingen

Richardsgatans bibliotek i Helsingfors har sedan från början av seklet samlat så kallade konstnärsböcker. Samlingen är placerad i biblioteksbyggnadens andra våning.

I bibliotekets samling, som nu består av över 400 exemplar, finns både inhemska och utländska verk, både unika och exemplar i begränsade upplagor. I samband med samlingen visas också varierande utställningar av konstnärsböcker och dit hör en samling av referensböcker om litteratur som behandlar ämnet och annan insamlad kunskap.