"Artists report" : mail-art

Eine Austellung während des IX. Kongress der IAA/AIAP 1979 im Künstlerhaus Stuttgart. Organisation der Austellung und Katalog: Angelika Schmidt. Herausgegeben von: Künstlerhaus Stuttgart, 1979. - Verket hör till J.O. Mallander -samlingen

Läs mer

A personal geographic : The act of mercy = De werken van barmhartigheid

 

Läs mer

Apocalyptic Amaze

Svartivita bilder och texter. - Handgjorda linosnitt som pärmbilder. - Handbundet. - Köpenhavn : Thaumatropical, 2013. - Ex. 47/50. Signerad av konstnären.

Läs mer

Arrowhead ; Focus!

En flipbok. - Det är meningen att bokens blad snabbt skall bläddras, så att rörliga bilder uppkommer. - Signerad av konstnären

Läs mer

Asunto valtakadulla = Kvartina na prospekte Lenina = An apartment on the prospekt

Montage med text och bild om spänningen mellan Finland och Sovjetunionen under andra världskriget. - Grafisk design: Jorma Hinkka. - Signerad av konstnären.

Läs mer

Black fire

Vita bokstäver på svart botten. - Upplaga på 20 exemplar, duplicerade av J. Lehmus.

Läs mer

Black water

Teknik: serigrafi. - Les branquignols éditeurs Le Garage L. , Forcalquier. - Ex. 168/200

Läs mer

Bönboksblad

Bönboksbladet är bokstavligen ett uppslag ur en bönbok, verkets två delar bör vara parallella och fasta i varandra (G. Torkulla). – Ett blad av bönboken är inramad i en guldram, orden är täckta med guldfärg. – Krokar för upphängning på väggen. – Unikt exemplar, signerad av konstnären.

Läs mer

Collaboration

Verkets namn tryckt på bakpärmen. - Parallellverk till bok av samma konstnär: "Where have you been?”. – Hör till serien ”as”. – Konceptkonst. – Numrerat ex. 320/1000. Signerad av konstnären.

Läs mer

Continents contents : 16 lino-sneden

Svarta figurer i linoleumsnitt på brevpapper. Pärmarna är beklädda med gasbinda. – Numrerat exemplar, nr. 12/14, signerad av konstnären.

Läs mer