Tie 2000 = Taide 2000 (Väg 2000 = Konst 2000)

Ismo Kajander firade sitt jubileumsår 1999 med en serie av fyra utställningar. I portfolion har samlats postkort som hör ihop med utställningen samt projektets presentationstext "Millenniernas skifte". - Grafisk design: Jorma Hinkka.


Utseende:
Ask stängd 11 x 15 cm