tIme mIght be I am to come ("t I'm")

På transparenta sidor förflyttningar av ordet: t I'm. Texter skrivna med en gammalmodig skrivmaskin. På bakpärmen text: Lina Nordenström, Uttersberg 2014. - Unikt exemplar, signerat av konstnären.

”Successivt med att jag blir äldre förändras också min tidsuppfattning. Jag uppelver det inte längre som en kronologisk tidslinje framåt. Att tidigare erfarenheter i hög grad påverkar hur jag upplever nuet, blir alltmer påtagligt. Bakåtblickande och visioner om framtiden flätas samman med det som är här och nu.

Läs mer...

Därför fängslades jag av upptäckten att ordet time ljudmässigt liknar I’m, det vill säga I’am, men med ett t framför. Tiden och varat i ett och samma uttryc, integrerat.

Genom att skriva på transpararant papper har jag visualiserat en successiv förflyttning av ordet t I’m, det vill säga tiden och varat, i en stigande rörelse bakåt när man vänder blad. Samtidigt uppstår ett nytt ord på uppslagets vänstra sida, genom spegelvändningen: m’I t. Ordet m’I t rör sig tvärtom successivt i en stigande rörelse framåt på uppslagets vänstra sida – ett uttryck för en försiktig förhoppning om att tillbakablickandet ”might guide you forward”.

Bokens titel, som står på framsidan, kom jag på i efterhand: ”tIme mIght be I am to come”. (Lina Nordenström)


Utseende:
16 s. ; 11 x 14 cm