UNI/vers(;) : visuelle und experimentelle Poesie international : Magazin 1

Verket hör till det internationella Peacedream-projektet, som har resulterat i en upplaga på 1000 exemplar av detta verk. I projektet har deltagit konstnärer från olika länder. Varje konstnär har skrivit en visuell dikt i A5-storlek och skickat den i 100 exemplar för verket. - Urval: Guillermo Deisler. - Upplaga av 1000 ex.


Utseende:
28 s. : ill. ; 21 x 15 cm

Övriga konstnärer: