Reijo Kärkkäinen

”Teen taiteilijakirjoja siksi, että se on osa työskentelyä ja mahdollisuus levittää laajemmalle yleisölle. Kirjoissa teokset myös joutuvat uuteen kontekstiin ja kommunikoimaan keskenään.” (Reijo Kärkkäinen)

Taiteilijaseuran matríkkeli

Kotipaikka:
Kortejoki

Ammatti:
Kuvataiteilija

Sähköposti:
reijorama@gmail.com