Tatjana Bergelt

”Taiteilijakirja on minulle yksi mahdollisuus käyttää erilaisia materiaaleja, yhdistää niitä, löytää niille sopiva tarina ja tekniikka, kertoa omia ja kertomatta jääneitä tarinoita suuremmalle yleisölle. Taiteilijakirjan tekeminen on keino kertoa tarinoitani. Käytän materiaaleinani löytämiäni esineitä, niiden päällemaalausta, perinteisiä painotekniikoita, kollaasia – haluan osoittaa ihmissuhteiden tarpeellisuuden ja niiden haurauden. Kuvien avoimuus johdattaa katsojan havaitsemaan hänen omien tarinoidensa eri kerrokset.” (Tatjana Bergelt)

”Työskentelyni on kirjallista. Kuvissani on paljon irrallisilta näyttäviä osia, sanoja, tekstikatkelmia, joista yhdessä syntyy kertomuksia ja reflektointia. Olen aina ollut kiinnostunut ihmisistä, heidän kohtaamisistaan ja suhteista – ihmisyydestä. Ihmisyys muodostuu abstrakteista figuureista, joiden vuorovaikutus siivilöityy hienokerroksisten, vaihtelevasti läpinäkyvien värien ja eri materiaalien läpi. Olen aina tehnyt kuvia monilla eri tavoilla. Taiteilijakirjat antavat mahdollisuuden tulkita aikaa ja tutkia tekstiä konkreettisesti liimaamalla, painamalla ja maalaamalla.

Olen syntyjäni kaksikielinen ja saanut vaikutteita kahdesta voimakkaasta kulttuurista. Kommunikaation välttämättömyys ja vaikeus ovat työskentelyni liikkeellepanevia voimia.

Taiteilijakirjan tekeminen on ollut minulle tapa löytää oma paikka, tai tehdä itselleen paikka erilaisiin kulttuureihin.” (Tatjana Bergelt, Kirjahduksia -näyttelyn luettelossa, Lönnströmin taidemuseo, Rauma 10.6.-24.9.2006)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tatjana Bergeltin lehdistötiedote näyttelyyn Taiteilijakirjoja 12.-29.4.2011, Saksalainen Kirjasto, Helsinki

”Olen taidemaalari, graafikko ja kollaasintekijä. Taiteilijakirjoja olen tehnyt vuodesta 1993.
Kasvoin kaksikielisenä ja kahden vahvan kulttuurin – saksalaisen ja venäläisen – vaikutuksessa. Kaksikielinen kasvatukseni ja kykyni puhua useita kieliä antoivat minulle mahdollisuuden hyödyntää niitä työssäni.
Muutin Suomeen vuonna 1998 ja työskennellessäni täällä olen esittännyt usein taiteilijakirjoja. Kirjailijoiden tekstit tai omat sanaleikkini inspiroivat tarinoitani ja suhteita näkyvän ja kuvitellun maailman välillä. Kieli muodostaa yhteyden visuaalisen ja filosofisten tasojen välillä ja sillä on ratkaiseva rooli ympäristömme, kulttuurimme ja kokemustemme ymmärtämisessä. Työni liittyy aikaan, historiaan ja ihmiseen sellaisenaan. Ihmiset ja heidän väliset suhteet ovat aina olleet keskiössäni.
Käytän distortiivisia tekniikoita kuten montaasia ja fragmentaatiota. Ne luovat dialogin näkyvän ja sisäisen välille. Läpikuultavuus rakentaa illuusion liikkeestä niin ajassa kuin tilassa. Kuinka paljon voi jäädä näkyviin, tarpeeksi uuden todellisuuden kerrottavaksi?”

 

Tatjana Bergelt

Kotipaikka:
Helsinki

Ammatti:
Kuvataiteen maisteri

Sähköposti:
tatjana_bergelt@hotmail.com

Kotisivu:
http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/2013