Tiina Eräpuu

”Kirja on ajallinen elämys, jossa voi kulkea. Kirjaan liittyy myös tuntoaistikokemuksia. Rakenne ja materiaalit ovat osa ilmaisua kerronnan ja/tai kuvallisen sisällön ohella. Yhdistän usein grafiikan- ja kirjansidonnan menetelmiä. Ne molemmat vaativat käsityötä, joka jo sinänsä saattaa tuottaa ajatuksia ja viedä uusiin yllättäviinkin suuntiin.” (Tiina Eräpuu)

Kotipaikka:
Helsinki

Ammatti:
Kuvittaja ja graafinen suunnittelija

Sähköposti:
tiina.erapuu@gmail.com

Kotisivu:
http://tiinaerapuu.net/